GREMBA Nyereményjáték

Általános játékszabályzat

A GREMBA Felvételi kvíz Facebook oldalán (Gremba | Facebook) indított nyereményjátékra (a továbbiakban: ”Játék”) a következők vonatkoznak:

A játék időtartama: 2023. november 23. 00:00 – 2023. november 30. 23:59.

Nyeremény: 3 db ingyenes GREMBA mobilapplikáció letöltési lehetőség (iOS – App Store vagy Android – Google Play Store letöltési helyekről), promóciós kód formájában.

A Játék során a GREMBA Felvételi kvíz app Facebook oldalán megjelenő nyereményjáték felhívásban feltett kérdésre kell a poszthoz hozzászólásban, saját Facebook profillal bejelentkezve helyesen válaszolni. A válaszadás pontos menetét a Facebookon megjelenő játékfelhívás illetve a lenti Részvételi feltételek c. rész tartalmazza.

A felhívásban ismertetett nyereményeket azok között a hozzászólók között sorsoljuk ki, akik teljesítik a részvételi feltételeket. A sorsolást a https://hu.piliapp.com/random/wheel/ oldal használatával végezzük (a játékosok hozzászólásaik sorrendjében kerülnek fel a szerencsekerékre, az algoritmus ez alapján véletlenszerűen választja ki a nyerteseket, 3 egymást követő pörgetésben).

Szervező: Ujszászi-Farkas Beatrix e.v., 2112 Veresegyház, Hópehely utca 1/A, Adószám: 7618483-1-33

Részvételi feltételek

A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal
  • a GREMBA Felvételi kvíz app Facebook oldalán feltett kérdésre a saját Facebook profiljával bejelentkezve válaszolt hozzászólásban, valamint a bejegyzést like-olta és megosztotta a Facebook profiljában (a nyereménysorsoláson való részvételhez mindkét feltételt teljesíteni kell)
  • a hozzászólással elfogadja a Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez
  • a Játék befejezésének napján élő Facebook regisztrációval rendelkezik

A Játékban minden Játékos csak egyszer szólhat hozzá érvényesen. Amennyiben egy Facebook profillal több hozzászólás is érkezik, akkor az időben legkorábban beérkezett hozzászólást vesszük figyelembe.

A nyereményt mindig az aktuális kiírásban (posztban) ismertetjük. A Nyerteseket a Facebookon posztban értesítjük, legkésőbb a Játékban megadott határidőt követő 5. munkanap 24 óráig.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a Nyerteseknek kell felvenni a kapcsolatot a szervezővel (Facebook Messenger üzenetben). Amennyiben a nyeremények kézbesítéséhez a nyertesek a megadott határidőn belül nem veszik fel a kapcsolatot a szervezővel, a nyeremény átadása meghiúsul, új nyertesek kiválasztására nem kerül sor. A nyeremények (promóciós kód) beváltására a nyeremény átadásától számított 30 naptári napon belül van lehetőség, ezen határidőn túl a beváltás nem lehetséges.

A nyeremény jellegéből adódóan szabadon átruházható, azonban a promóciós kód csak egyszeri ingyenes letöltésre jogosít.

Általános rendelkezések 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a kiírásban feltett kérdésre hozzászólásban adott válasz megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

Jelen Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzat elérhetőségét a Szervező a Gremba | Facebook és a www.gremba.hu internet címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

Ha a kiírásban (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyereményeket a Szervező biztosítja, illetve a nyeremények utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Nyertesek vállalják, hogy Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a nyereményeket Facebook bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. Nyertesek a Szervező kérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatvédelem

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat (név, Facebook profil) a Szervező abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játékban résztvevők körét megállapítsa, illetve a Játék nyerteseit értesítse (jogos érdek).

A Játékosok a nyereményjátékban megadott kérdésre hozzászólásban megadott válasz megküldésével minden tekintetben elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező a Nyeremények átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a Játékosok Játék során megadott adatait.

Kizárt személyek

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A Gremba weboldalán és/vagy Facebook oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja.

A Szervező fenntartja a jogot a Játékszabályzat előzetes értesítés nélküli módosítására.

Budapest, 2023. 11. 21.